Kurumsal

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz:
Bilgi, Tecrübe ve Uzmanlığımızı müşterimiz ile paylaşarak, hem müşterimizi hem de kurumumuzu geliştirerek, geleceğe uzun ve kalıcı yaşamlı şirketler olarak yenilenmemizi ve sürdürülebilmemizi sağlamaktır.

Misyonumuz:
Hizmet verilen kişilerin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik politikası çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, belgelendirilmesini sağlamak, bu belgelendirmenin sürdürebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.