Kurumsal

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

ÜST YÖNETİM TAAHÜDÜ

2 Z BELGELENDİRME’ nin vereceği hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kaliyeti en üst seviyede tutacağını,

2 Z BELGELENDİRME’ nin tüm hizmetlerini adil, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak kişi ve sektör farkı gözetmeksizin yasalar, akreditasyon kapsamındaki standartlar ve prosedürleri çerçevesinde, tüm talep eden taraflara eşit sunduğunu,

2 Z BELGELENDİRME belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olunacak, ticari, mali veya diğer baskıların tarafsızlığımızı tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini,

2 Z BELGELENDİRME olarak verilecek hizmerlerle ilgili olarak 3. Taraflar ile tarasızlık ve objektifliği tehlikeye  sokabilecek bağlantı içinde olunmayacağını, tarafsızlığın öneminin anlalışmasını sağlayacağımı, çıkar çatışmalarını yöneteceğimi, belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağımı,

2 Z BELGELENDİRME olarak müşteri odaklı çalışma ve müşterilerimizin talep ve  beklentilerini yerine getirmenin esas olacağını,

2 Z BELGELENDİRME aday ve belgelendirilmiş kişilere adil, eşit, objektif, tarafsız davranarak adaylar arasında hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşmasını engellemeden, yavaşlatmadan veya haksız yere hızlandırmadan sadece hak eden kişilere kaliteli, güvenli bir şekilde belge verileceğini,

2 Z BELGELENDİRME’ nin yasalar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, adaylara ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutulacağını,

2 Z BELGELENDİRME çalışanlarının tamamına karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı, hiçbir baskının personelimin karararını etkilemesine izin vermiyeceğimi, personelden haksız talepte bulunmayacağımı ve başka taraflarında bulunmasına izin vermiyeceğimi

2 Z BELGELENDİRME çalışanlarının tamamının, komisyon ve komite üyelerinin ticari, mali, iaderi ve diğer her türlü baskıdan uzak olacak şekilde karar verilmesini, prosedürlere, uygunluk değerlendirme standardına, ulusal yeterliliklere ve 2 Z BELGELENDİRME tarafından belirlenmiş kuralara uygun olarak faaliyet yapılmasını sağlıyacağımı

2 Z BELGELENDİRME çalışanlarınında yukarı da belirtilen hususlara uygun faaliyet yapmalarını sağlayacağımı,

2 Z BELGELENDİRME’ de Genel Müdür olarak görev yaptığım sürece TAAHÜT EDERİM.

 

 

                                                                                                                                              GENEL MÜDÜR