Belgelendirme

Sınav Şartnamesi

Sınav Şartnamesi

 

1.0  AMAÇ:

Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerini tanımlamaktır.

2.0 UYGULAMA:

 • Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Aday, her iki sınavda  (Teorik ve Performans) da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili 2 Z BELGELENDİRME Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava iki kez daha tekrar girebilir.
 • Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
 • Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
 • Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Teknik Resim (Sınav Senoryası) ”larına uygun olarak yapılır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen sınav kitapcığı üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
 • Performans sınavlarında; Alçı sıva uygulayıcısı, duvarcı, PVC doğrama ve montajcısı, Ahşap kalıbcı ve Betonarme demircisi sınavları; hava koşulları çalışma ortamı şartlarını karşıladığında  açık alanlarda da yapılabilir.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.
 • İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Personel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.
 • Kapalı alanda yapılacak ise; Ahşap Kalıpçı ve Betonarme Demircisi sınavları esnasında başka Performans sınavı yapılmayacaktır.
 • Ahşap kalıpçı ve Betonarme Demircisi sınavları en fazla 4 kişilik gruplar halinde, İnşaat işçisi 1 kişi olarak diğer meslek grupları en fazla 3 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecektir.
 • AHŞAP KALIPÇI  11UY0011–3 Rev.03 SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Mülakat Sınavı

  (M1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  Teorik

   Sınav

  (T1)

  Mülakat Sınavı

  (T2)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Mülakat Sınavı

  (M1)

  Performansa Dayalı

  Sınav(P1)

  A1

   

  X

   

   

   

  80

   

  Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

  EN AZ 5

   

  -

  -

   

  A2

   

  X

  X

   

  60

  80

   

  Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

  EN AZ 13

   

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  -

  30

   

  Toplam

   

     

   

  -

  30

  250-280

   

  ALÇI LEVHA UYGULAYICISI   12UY0054-3 Rev.00    SEVİYE 3

   

  Sınav Şekli

  Başarım Notu

  (100 Üzerinden)

  Soru Sayısı

  Sınav Süresi (DAKİKA)

   

  Teorik Sınav (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

   

  Performansa Dayalı Sınav

  (P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  Teorik Sınav

  (T1)

  Performansa Dayalı Sınav(P1)

  A1

  X

  X

  60

  70

  EN AZ 17

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  35

  15-30

  A2

  X

  X

  60

  80

  EN AZ 10

  Performans Sınavı Kontrol Listesi

  20

  120-180

  Toplam

  EN AZ 27

   

  55

  135-210

   

 ALÇI SIVA UYGULAYICISI   12UY0055-3 Rev.00    SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 17

Performans Sınavı Kontrol Listesi

35

 

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

50

 

Toplam

EN AZ 42

 

85

150-180

 

 

BETONARME DEMİRCİSİ 11UY0055-3 Rev.03  SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı

(M1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

 Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(M1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

 

X

 

   

80

 

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

 

EN AZ 5

 

 

-

 

A2

 

X

X

 

60

80

 

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

 

EN AZ 13

Performans Sınavı Kontrol Listesi

 

30

 

Toplam

 

   

 

 

30

180-210

 

 

 

PVC DOĞRAMA MONTAJCISI  14UY0195-3 Rev.00     SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 19

Performans Sınavı Kontrol Listesi

35

 

A2

X

X

60

80

EN AZ 65

Performans Sınavı Kontrol Listesi

120

 

Toplam

EN AZ 84

 

155

150-180

 

 

 

 

 

 

 

 

DUVARCI 12UY0048-3 Rev.01 SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

8

EN AZ 10

 

20

 

B1

X

X

60

80

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

 

Toplam

EN AZ 20

 

40

180-210

 

 

İNŞAAT BOYACISI 11UY0023-3 Rev.02   SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 42

Performans Sınavı Kontrol Listesi

75

90-100

Toplam

EN AZ 67

 

120

110-130

 

 

ISI YALITIMCISI 12UY0057-3  Rev.01 SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

-

EN AZ 12

Performans Sınavı Kontrol Listesi

21

 

A2

X

X

60

80

EN AZ 8

Performans Sınavı Kontrol Listesi

19

120-150

Toplam

EN AZ 20

 

40

120-150

 

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI 12UY0051-3 Rev.01  SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

 

EN AZ 10

 

20

 

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

50

 

Toplam

EN AZ 35

 

70

210-240

 

SIVACI 11UY0024-3  Rev.02  SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav

(T1)

Performansa

 Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 68

Performans Sınavı Kontrol Listesi

120

100-150

Toplam

EN AZ 83

 

165

120-180

 

 

İNŞAAT İŞÇİSİ 16UY0253-2 Rev.00      SEVİYE 2

 

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Mülakat Sınavı (T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Mülakat Sınavı

(T2)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

-

EN AZ 13

 

30

30-40

A2

 

X

 

60

 

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

30-40

Toplam

EN AZ 13

 

25

60-80